Mange arbejdsområder inden for bygge og anlægs branchen indeholder muligheder for tunge, uhensigtsmæssige løft, gentagne, monotone bevægelser og håndtering af tunge og porøse emner. Er man som arbejdsmand udsat for mange timer fyldt med denne type opgaver, er der stor risiko for, at man på sigt enten vil udvikle skader som følge af slid på led og muskler, eller komme til skade akut.

En opgave som for eksempel flytning og lægning af fliser er både tidkrævende og opslidende på én gang. Under udførelse af en sådan opgave kan der også let komme skader på materiel, da porøse emner som for eksempel beton fliser nemt knækker hvis man taber dem. Der er således både risiko for skader på materiel og mandskab – og samtidig lægges der beslag på mange mandetimer i forbindelse med opgaven.

Spar tid og kræfter med en smart fliseløfter fra AL Lift

Hvis du som arbejdsgiver i bygge og anlægs branchen ønsker at give dine ansatte de optimale forhold, og samtidig hjælpe dem til at løse deres arbejdsopgaver hurtigere og mere effektivt, bør du forsyne dem med det rette løfte udstyr. Til netop håndtering, flytning og lægning af vanskeligt håndterbare emner som eksempelvis fliser, finder du hos AL Lift en decideret fliseløfter, som kan klare opgaven på langt kortere tid – og oven i købet med større præcision. Den smarte fliseløfter løfter på skånsom vis fliserne ved hjælp af vakuum teknologi. Da fliseløfteren er enmands betjent, frigives flere hænder til øvrigt arbejde, og de implicerede kan spare på kræfterne. På den måde sparer du mandetimer, samtidig med at du skåner dine medarbejdere og minimerer risikoen for arbejdsrelaterede skader.

AL Lift – løfteudstyr til branchen

AL Lift er specialister i løfteudstyr til materiale håndtering i anlægsbranchen. Du finder såvel fliseløfter som vinduesløfter og diverse klemmeudstyr i det online katalog på al-lift.com

About The Author