Når der opstår oliespild eller sivning af kemikalier eller brandfarlige væsker, er det vigtigt, at disse opsamles korrekt og på forsvarlig vis. I samme omgang bør man sikre sig, at bortskaffelse af de opsamlede væsker følger den fremgangsmåde, som er hensigtsmæssig og korrekt i forhold til de gældende regulativer. Opsamling og bortskaffelse af farlige materialer skal ske ud fra miljømæssige hensyn og med hensigtsmæssig og naturlig nedbrydning for øje.

Oliesug.nu – naturlig opsamling af oliespild til alle miljøer med rene naturprodukter

Hos Oliesug.nu kan du finde patenterede løsninger til opsamling og bortskaffelse af oliespild på land og til vands. De miljøvenlige produkter er fremstillet ud fra en iagttagelse af den naturlige nedbrydningsproces for oliebaserede væsker. De progressive og innovative produkter til bekæmpelse af oliespild på land er baseret på tang, mens de, som er fremstillet med opsamling af oliespild på åbent vand, er fremstillet af træfibre.

Der ud over står Oliesug.nu bag en række produkter, som skal forhindre spildolie og andre kemiske væsker i at sive ud i kloakken via afløb. Blandt disse produkter finder du de særdeles effektive tætningsmåtter, som placeres foran afløb, og de dertil hørende kompakte spildbakker. De sidstnævnte opsamler effektivt oliespildet og gør det muligt for dig at opbevare dette forsvarligt, ind til du får mulighed for at bortskaffe det på reglementeret vis.

Med en transportabel spill kit kan du ydermere opsamle og fjerne oliespild, som allerede er opstået. På land – for eksempel i en produktionshal eller på et værksted – vil du typisk anvende et absorberings, granulat, som hurtigt opsuger olien

Køb spildbakker, tætningsmåtter, spill kits og materiale til opsamling af spildolie

Med produkter fra Oliesug.nu kan du effektivt forhindre oliespild og olieforurening. Du kan dermed være med til at gøre en aktiv indsats for at bevare miljøet og skåne omgivelserne for den yderst skadelige forurening. Du kan se hele produktsortimentet på Oliesug.nu

About The Author