Kirken er Guds hus og alle mennesker er børn af Gud. Derfor bør der også være plads til alle i en kirke, og alle bør kunne få det samme ud af en gudstjeneste – uanset om man har nedsat syn, nedsat hørelse eller døjer med andre vanskeligheder, som kan gøre det mere besværligt at gå i kirke. 
Kirken er en meget traditionsrig bygning, som har rødder enormt langt tilbage i historien. Det kan derfor være vanskeligt at ændre på tingene, da man naturligvis gerne vil bevare så meget af arven og kulturen som muligt. Ikke desto mindre er man nødsaget til at tage sig ekstra godt af de kirkegængere, der er, da antallet af folk, som går i kirke svinder ind grundet sekulariseringen og globaliseringen.
Religion er blevet en privatsag, og i Danmark den dag i dag, dyrkes der mange forskellige religioner. Nogle dyrker slet ingen. Derfor er det særligt vigtigt at holde kirken og gudstjenesterne attraktive for både unge og gamle. 
En metode til dette har været for Skoven Kirke at investere i nyt, moderne udstyr. De har valgt at investere i nyt højtaleranlæg og særligt brugen af AV-udstyr i kirker, har generelt mødt megen positiv respons fra kirkens besøgende. 
Det har også gjort det lettere for de ansatte.
Præstens stemme kan høres lettere i kirken uden forstyrrende skratten i højtalerne, og det er derfor også blevet lettere for hørehæmmede at gå i kirke og nyde præstens prædiken. Derudover opsættes også en PowerPoint i forbindelse med prædiken, så de personer, som får mere ud af det visuelle, og kan få optimalt udbytte af præstens prædiken.
Salmenumre og salmetekster bliver vist på en storskærm, og der er bred enighed i kirken om, at det er lettere og mere behageligt at følge med i salmeteksterne, når de vises på en storskærm, fremfor når man skal læse de enormt små bogstaver i salmebøgerne. Her har det især gjort det lettere for personer med nedsat syn, da de har lettere ved at se de store bogstaver på storskærmen.
Det har for Skoven Kirke været en stor succes at indføre brugen af moderne lyd- og lysudstyr ved gudstjenesterne. Selvom det ændrer på traditioner, så er det blevet taget godt i mod af menigheden, og man kan fremover håbe på, at det vil lokke flere folk i kirke. Uanset er det vigtigt at beholde de folk, som i forvejen går i kirke, da religionen er presset i vores moderne samfund. 

About The Author