Situationer, hvor man skal handle korrekt og effektivt, kan opstå, når man mindst venter det. En situation, som man har været i tusinde af gange, kan på et splitsekund blive ændret, så man ender i en situation, hvor man er nødsaget til at træde til for at redde liv. Én ting er sikkert; hvis man ender i sådan en frygtelig situation, så er det den træning og de erfaringer, man tidligere har haft, der kan afgøre udslaget af situationen. Men det er ikke kun pludselig opstået krisesituationer, hvor man har brug for mest muligt træning. Også de forskellige områder inden for sygevæsnet og sundhedssektoren kan konstant blive forbedret med træning. Og med mest mulig brug af de realistiske simulationsredskaber, der findes til dette, kan erfaring, fejl og træning i sikre omgivelser gøre forskellen for, om man formår at agere succesfuldt eller ej i en livsvigtig situation.

Traditionelt men vigtigt udstyr

https://www.optisafe.dk kan man få en lang række af produkter, der alle har et formål; at hjælpe menneskeliv. Man kan få traditionelle redskaber, som alle lever op til lovgivningen på sundhedsområdet, som førstehjælpsudstyr, hvor man kan blandt andet kan få en moderne førstehjælpskasse. Derudover har Optisafe også hjertestartere samt dukker til træning i førstehjælp. Overordnet set leverer Optisafe produkter inde for tre kategorier:

  1. Brand – brand- og røgsimulationer
  2. Førstehjælp – danske førstehjælps Ambu-dukker af allerhøjeste kvalitet
  3. Undervisning – produkter fra blandt andet 3B Scientific, der skaber simulation inden for diverse områder inden for sundhedssektoren

Erfaring og fejl kan redde liv

Der er ingen tvivl om, at læring og træning af praktiske evner i et simuleret miljø kan gøre forskellen, når man, måske, ender i en situation, hvor man skal træde til for at redde et menneskeliv. Det ved man hos Optisafe, hvorfor direkte hands-on erfaring er blevet en stor ting, der udbydes. Hvad dette vil sige, er at med simulationstræning af forskellige scenarier, kan elever lave fejl – helt uden konsekvenser. For det er som regel ofte, når man laver fejl, at man ender med at lære mest. Hos Optisafe er det ikke kun krisesituationer, som en brand, man kan købe en simulation til. Der findes også scenarier som fødsel og kirugi, hvor læger og plejepersonale kan få en helt unik hands-on erfaring, inden de på et tidspunkt står i den virkelige situation. Optisafe leverer simulationsudstyr, som er det mest moderne og virkelighedstro til træning af utallige forskellige scenarier.

About The Author

Related Posts